Wanneer het tijd is om vastgelopen relaties weer vrij te zetten.

In vertrouwen (opnieuw) leren opengaan naar de ander
en verbondenheid voelen zoals je nooit eerder gevoeld hebt, of mogelijk achtte.

Wanneer het tijd is om stil te staan bij jezelf, je relatie(s), te groeien als mens in verbinding met de ander.

"I see a world where people feel safe to show up with all that they are, where they feel met, where they can express their heartfelt longings and live and work with heart and soul, with joy and passion, connected and inter-dependent.”

 

Conflict coaching & bemiddeling

Shortcuts naar de essentie en ontknoping van vastgelopen relaties.

We kijken naar de essentie van het conflict, naar de subjectieve werkelijkheid achter de feiten.

Vanuit veiligheid en transparantie komen we tot inzicht in elkaars werkelijkheid en noden, tot wederzijds begrip.

  • Dienen er beslissingen genomen ?
  • Welke beslissingen ?
  • Wie dient die te nemen ?

Gerichte Hartintelligentie-methodieken in combinatie met Life Mastery principes brengen vastgelopen relaties op efficiënte wijze in beweging.

Eenmalige interventies en/of trajectbegeleiding.

 

Voor afspraak:

Bel: 0478/69.58.61
Mail: bart@katalpa.be

 

Loopt het relationeel niet vlot?

Dreigen conflicten uit de hand te lopen?

 

Nood aan harmonie, doorstroming en constructieve energie-gevende relaties?

.. voor jezelf 
.. je team
.. je organisatie of bedrijf

Goed dat onze wegen elkaar kruisen.
Laten we het aanpakken en vrijzetten!