Personal Mastery - the only destiny for man.

 

Leidinggeven aan anderen, mensen inspireren, meenemen op een pad dat waard is geleefd te worden? 

Meesterschap over jezelf!

Tijd om stil te staan, dieper inzicht te verwerven, het oude denken loslaten, je doen opnieuw verbinden met wie je in wezen bent.
Je pure vitale scheppingskracht aanboren en inzetten om je team, je organisatie, je leven vorm en richting te geven? 

Meesterschap over jezelf!

 

Spirituele coaching
voor bedrijfsleiders

 

Omdat de ware magie begint waar de analytische geest zich opent voor verruimd bewustzijn, supra-mentaal waarnemen. 

Hoe zou het zijn om écht open te gaan, in voeling tredend met een veld van oneindige intelligentie, een ondersteunend veld dat de blauwdruk van wat mogelijk is reeds in zich draagt?

 • Je bedrijf en je leven scheppend vormgeven vanuit diepere lagen van bewustzijn en supra-mentaal denken.
 • Verbinding aangaan met het ondersteunende veld van Lichtwezens
  & Hogere begidsing
 • Je bedrijf energetisch zuiveren, in doorstroming brengen en in lijn of afstemming met een hoger (Goddelijk) plan
 • Meditatief verruimen en de kracht van visualisatie en gerichte affirmaties inzetten


Inspirerend ~ Transformerend ~ Uitlijnend ~ Bekrachtigend
Concreet - Hands-on

Individuele coachingssessies (in company of op Katalpa Life Center)
Persoonlijk Traject.

 

 

Leadership Retreat®
3 daagse intensive

 

3 (- tot 7) daags intensief leiderschapstraject voor managers en bedrijfsleiders, in groep of individueel met als doel:

 • Inzicht verwerven over het begane levenspad (bilan huidig leiderschap)
 • Verbinding aangaan met het innerlijke, de eigen vitale energie en bronnen
 • Leren contact maken met diepe rust en inspiratie
 • Vitale energie aanboren – vanuit stilte en het eigen centrum – en deze vertalen in een passend leiderschapsproject
 • Inpakt creëren in je leefwereld en binnen de organisatie door uitgelijnde aanwezigheid en geïnspireerd leiderschap.


De Leadership Retreat ® helpt ook hen die het moeilijk hebben het eigen levens-, loopbaan-, of ondernemingsproject te definiëren, door de vinger te leggen op mogelijke blokkades zodat dit fundamenteel project vrijgezet en tot ontplooiing kan komen.

De Leadership Retreat ® maakt binnen ondernemingen deel uit van een integraal proces voor leiderschaps-en organisatieontwikkeling. De integratie en duurzame verankering van de aangeboorde leiderschapskracht (initiatiefase) komt binnen de organisatie tot stand via opvolgcoachings, eventueel in combinatie met HR-advies (integratiefase).

“I believe we people are meant to thrive rather than survive. I believe that our love for cooperation is greater than the fear that drives us apart.”
~ Bart